• 19.09.2021
  • י״ג בתשרי תשפ״ב
  • שבת פרשת יתרו
  • English

א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
Erev Rosh Hashana
Erev Rosh Hashana
ספט 6 יום שלם
The Jewish New Year. Also spelled Rosh Hashanah https://www.hebcal.com/holidays/rosh-hashana-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
7
Rosh Hashana 5782
Rosh Hashana 5782
ספט 7 יום שלם
The Jewish New Year. Also spelled Rosh Hashanah Torah: Genesis 21:1-34; Numbers 29:1-6 Haftarah: I Samuel 1:1 – 2:10 https://www.hebcal.com/holidays/rosh-hashana-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
8
Rosh Hashana II
Rosh Hashana II
ספט 8 יום שלם
The Jewish New Year. Also spelled Rosh Hashanah Torah: Genesis 22:1-24; Numbers 29:1-6 Haftarah: Jeremiah 31:1 – 31:19 https://www.hebcal.com/holidays/rosh-hashana-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
9
10
11
12
13
14
15
Erev Yom Kippur
Erev Yom Kippur
ספט 15 יום שלם
Day of Atonement https://www.hebcal.com/holidays/yom-kippur-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
16
Yom Kippur
Yom Kippur
ספט 16 יום שלם
Day of Atonement Torah: Leviticus 16:1-34; Numbers 29:7-11 Haftarah: Isaiah 57:14 – 58:14 https://www.hebcal.com/holidays/yom-kippur-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
17
18
19
20
Erev Sukkot
Erev Sukkot
ספט 20 יום שלם
Feast of Booths https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
21
Sukkot I
Sukkot I
ספט 21 יום שלם
Feast of Booths Torah: Leviticus 22:26-23:44; Numbers 29:12-16 Haftarah: Zechariah 14:1 – 14:21 https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
22
Sukkot II (CH”M)
Sukkot II (CH”M)
ספט 22 יום שלם
Feast of Booths Torah: Numbers 29:17-25 https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
23
Sukkot III (CH”M)
Sukkot III (CH”M)
ספט 23 יום שלם
Feast of Booths Torah: Numbers 29:20-28 https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
24
Sukkot IV (CH”M)
Sukkot IV (CH”M)
ספט 24 יום שלם
Feast of Booths Torah: Numbers 29:23-31 https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
25
Sukkot V (CH”M)
Sukkot V (CH”M)
ספט 25 יום שלם
Feast of Booths Torah: Exodus 33:12-34:26; Numbers 29:17-34 Haftarah: Ezekiel 38:18 – 39:16 https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
26
Sukkot VI (CH”M)
Sukkot VI (CH”M)
ספט 26 יום שלם
Feast of Booths Torah: Numbers 29:29-37 https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
27
Sukkot VII (Hoshana Raba)
Sukkot VII (Hoshana Raba)
ספט 27 יום שלם
Feast of Booths Torah: Numbers 29:26-34 https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
28
Shmini Atzeret
Shmini Atzeret
ספט 28 יום שלם
Eighth Day of Assembly Torah: Deuteronomy 33:1-34:12; Genesis 1:1-2:3; Numbers 29:35-30:1 Haftarah: Joshua 1:1 – 1:18 https://www.hebcal.com/holidays/shmini-atzeret-2021?i=on&utm_source=ical&utm_medium=icalendar&utm_campaign=ical-israel-2021-2025
29
30
  • כל הזכויות שמורות לבית תפילה ישראלי 2012
  • בניית אתר: felix007.co.il